Kva er ein haubokk.

Ein haubokk er eit overnaturleg vesen. Like store å sjå til som eit ti års gammalt barn. Dei var blåkledde med raude topphuver. Haubokkane hadde ellers ord på seg å vere gode fiskarar, spelemenn og smedar. Heimen var i haugar, men dei kunne og flytte inn i uthusa på gardane, og då hendte det at dei kunne vere plagsame mot folk og fe, for dei likte å gjere pretter (fantestrek).

Haubokkane er nevnt i den første kyrkjelova som kom i år 1200. Det stod bl.a. at det var forbode å for folk å tru på dei underjordiske. Til tross for dette, viste det seg at folk ikkje lot seg diktere, og trua på dei underjordiske levde vidare.

Segn om haubokkane:

Haubokkane på Hestad

Haubokkane flyttar frå Hestad

 

Kilde: Folkeliv og tradisjon frå Nesset, bind 2 av 2, Forfatter Ola Hola, Redigering, tillegg og komentarar av Hildur Holen Westrum.Utgitt av Romsdal Sogelag 2001. Kan kjøpast hjå alle bokhandlarar. ISBN: 82-90169-66-3