Ikkje tilstades Christian Harholt og Odd Gamsgrø

Medlemsliste

Roar Holen

Odd Ivar Kvernberg - Nestformann 

Jan Dagfinn Toven - Kasserar

Jon Ove Meisal

Nils Erik Lange

Christian Harholt

Jan Solli

Kai Helge Nesset

Paul Erik Lyster Formann

Ronny Sandnes

Camilla Gussiås

Simen Fostervoll